Služby

Robíme to, čo vieme a v oblastiach, ktoré dôverne poznáme.

Analýza Vašich obchodných údajov

  • Spojenie všetkých dostupných firemných údajov potrebných pre rozhodovanie
  • Nastavenie štruktúry údajov pre potreby reportu
  • Vytvorenie reportov a dashboardov zobrazujúcich plán a realitu
  • Návrh a príprava Vášho firemného plánu
  • Zobrazenie Vašich firemných údajov v grafickej podobe
  • Poradenstvo a návrh zmien v prevádzkových a obchodných činnostiach

Zoznam

Digitalizácia prevádzkových procesov (v prostredí Microsoft 365)

  • Vytvorenie jednoduchých aplikácií na evidenciu a prehľad
  • Nastavenie schvaľovacích procesov
  • Vytvorenie, správa a analýza úložísk pre Vaše údaje
  • Odkrytie mapy Vášho Office 365

Zoznam


                          Úvod                      Portfólio                     Cenník