Cenník

Projekt firemného reportu v Power BI

Príprava zdrojových údajov a vytvorenie dátového modelu

Príprava vizuálneho zobrazenia údajov
Zaškolenie

od 700€/projekt

Analýza údajov a konzultácie 

50€/hod resp. 360/deň

Príprava firemných reportov v Power BI

40€/hod resp. 290/deň

Základy Power BI

Školenie základov Power BI. (max. 8 osôb)

350€/deň

Power BI know how bez námahy

Školenie rozšírených zručností Power BI na mieru (max. 4 osoby)

500€/deň

Projekt firemnej aplikácie v PowerApps

Príprava dátového modelu

Vytvorenie grafického rozhrania
Zaškolenie

od 500€/projekt

Tvorba firemných aplikácií a schvaľovaní

40€/hod resp. 290/deň


Všetky ceny sú uvedené bez DPH