Firemný plán


Ukážka grafickej podoby plánu spoločnosti zobrazená v Power BI

Ukážka rozhrania pre osoby, ktoré sa podieľajú na príprave plánu spoločnosti (Pohľad pre vlastníka projektu resp pohľad pre vlastníka cost centra)