Poriadok v údajoch


Daň z motorových vozidiel

Ukážka spracovania a výpočtu dane z motorových vozidiel. Vstupom je jednoduchý xls súbor so zoznamom všetkých vozidiel a potrebnými vzstupnými údajmi a výstupom je výpočet dane v priebehu rokov - podklad pre vašich účtovníkov. Tento Power BI report si môžete stiahnuť aj so vzorovým xls súborom v sekcii Na stiahnutie


Evidencia pracovníkov počas Lock downu :)

Predstavujeme jednu z možností využitia jednoduchej aplikácie Rezervácia pracovného miesta, ktorá je postavená na Microsoft PowerPlatform základe s využitím PowerApps na rozhranie pre používateľa, PowerAutomate na schvaľovanie žiadostí a Sharepoint Online pre ukladanie údajov.