Efektivita nákladov

Ukážka porovnania firemného plánu s realitou za prvých 8 mesiacov roka.