Rozdelenie predajnej ceny firmy


Takto môže vyzerať prerozdelenie predajnej ceny firmy medzi pôvodných akcionárov firmy, ktorú kúpi veľká spoločnosť. Túto spoločnosť založili traja zakladatelia, pri rozbehu získali prvé prostriedky od priateľov, pri prvom raste postupne oslovili dvoch stredných investorov a pre potreby ďalšieho rastu získali pred dvoma rokmi troch relatívne veľkých investorov. No a prišla veľká nadnárodná spoločnosť, ktorá dala neodolateľnú ponuku... 
Podľa akcionárskej zmluvy je určené poradie uspokojovania akcionárov na základe tzv. liquidation preference. No a k tomu ešte treba uspokojiť zamestnancov s tzv Phantom Stock Plan programom. 

zdroj: https://www.investopedia.com/