O mne

Som človek, ktorý verí, že čísla, ktoré nám život ponúka, stojí za to spracovať a vyhodnotiť a použiť ich v prospech seba, firmy či rodiny.

  • Odbornosť - Neustále sa vzdelávam a zdokonaľujem v tom, čomu sa s vášňou venujem už vyše 25 rokov.
  • Komplexnosť - Pokrývam takmer celú prevádzkovú agendu firmy od vedenia účtovníctva, návrhu plánovania reportovania a kontrolingu, zabezpečenia operatívy firmy, budov a zariadení, riadenie kvality, optimalizáciu procesov a zvyšovanie efektívnosti.
  • Skúsenosť -Pri svojej práci využívam dlhoročné know-how z množstva projektov v oblasti účtovníctva, kontrolingu, reportingu a prevádzky.