Prvé narodeniny

05.12.2021
K4A má za sebou prvý rok a myšlienka, robiť len to čo nás baví a čo milujeme, sa javí ako uskutočnitelná. Ďakujeme za dôveru našim zákazníkom, u ktorých môžeme rozväzovať jazyk ich dátam.

Náš prvý rok bol celý zaplnený prácou s údajmi. Power BI sme prirodzene rozšírili o transformáciu údajov v dátových skladoch. Naše dni sú naplnené tvorbou príbehov z údajov. Necháme aj vaše údaje rozprávať? Ukážeme vám to, čo vaše "excely" nikdy nedokážu.