Predaj start-up firmy

01.01.2021
Začiatkom decembra bola uverejnená správa o predaji úspešnej slovenskej firmy svetovému gigantovi. Predajná cena nebola zverejnená. Rozdelenie ceny nie je triviálne a ovplyvňujú ho viaceré parametre. Podiel na vloženom cash-in, pomer cash-in k počtu vlastných akcií, ochrana malých akcionárov, prioritné akcie a ďalšie, ktoré sú vždy popísané v tzv. "shareholder agreement". Jednoducho krásna téma na simulácie a prípravu reportu a graf. zobrazenia. Mal som možnosť pripraviť takýto report v minulosti a vtedy som ešte zvolil excel.

Teraz ma predaj sli.do inšpiroval k vyrobeniu takéhoto reportu v Power BI. Vymyslel som fiktívnu spoločnosť, ktorú založili traja zakladatelia. Pre rozbeh ešte získali prostriedky od priateľov, pri prvom raste postupne oslovili dvoch stredných investorov a pre potreby ďalšieho rastu získali pred dvoma rokmi troch relatívne veľkých investorov. No a prišla veľká nadnárodná spoločnosť, ktorá dala neodolateľnú ponuku 25mil. Podľa akcionárskej zmluvy je určené poradie uspokojovania akcionárov na základe tzv. liquidation preference. No a k tomu ešte treba uspokojiť zamestnancov s tzv Phantom Stock Plan programom.

Prerozdelenie tých 25mil. je ozaj zaujímavé a vychádza z neho, že tí čo prídu prví majú ROE násobne väčšie ako poslední. Nie vždy platí, že poslední budú prví....
AK chcete vidieť ako môže byť zobrazený takýto report v Power BI nakuknite na predaj tejto fiktívnej spoločnosti na našej www stránke.
Ak chcete poznať viac z teórie predaja firiem tak napr. aj tu https://www.investopedia.com/terms/l/liquidation-preference.asp