Necháme aj vaše dáta rozprávať?

05.04.2021

Aj keď ešte nie sme kótovaní na žiadnej burze, tak už 5ty deň  po skončení kvartálu máme uzavreté a spočítané výsledky nášho Q1. Za prvé tri mesiace tohto roka sme do Power BI reportov našich zákazníkov napojili údaje zo 

  • štyroch ERP-čiek
  • piatich Servisdesk-ov
  • troch CRM-iek
  • dvoch nákupných systémov
  • dvoch datových skladov

a to v režime Import ale aj Direct query.

Vytvorili sme jeden PowerApps menežment portál na správu obsahu Power BI cloud-u.

Zaškolili sme 31 nových kandidátov na Power BI datových analytikov a objavili dva Power BI supertalenty medzi zamestnancami našich zákazníkov.

Nechávame  zákaznícke dáta rozprávať zákazníkom príbehy aby sa vedeli lepšie rozhodovať.

Necháme aj vaše dáta rozprávať?